• Posjeta guvernera Arno Kronhofer

    Distrikt guverner Arno Kronhofer je dana 17.10.2017. godine posjetio Banjaluku gdje je održan zajednički sastanak sa predstavnicima svih klubova Rotary zajednice Banjaluke. U prilogu su slike sa ovoga događaja.

  • Alksandar Sajić, novi član Kluba

    Na redovnom sastaku 12.septembra 2017. godine naš klub postao je jači za novog člana. Riječ je o Aaleksandru Sajiću, diplomiranom pravniku. Aleksandar Sajić je partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođen je 1971. godine u Banjaluci. Firmu je osnovao 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara i kongesa održanih u region i EU iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava, prava konkurencije, kao i drugih oblasti prava, te je na taj način stekao kontinuirano obrazovanje i stručnost…

  • Nove vještine za nove poslove – Omladinsko preduzetništvo

    Rotari klub Banja Luka još od 2010. godine, u kontinuitetu, relizuje projekat u saradnji sa Rotari klubovima iz Austrije, Njemačke i Italije a podržan od Global Grant sredstava te sredstava Distrikta 1910, Distrikta 1920 i klubova pojedinačno. Opšti cilj projekta je razvoj preduzetničkih vještina kod učenika srednjih stručnih škola, prvenstveno ekonomske i turističko-ugostiteljske struke. U početku radilo se sa manjim brojem škola da bi nakon 7 godina projekat uključio 34 škole sa teritorije Bosne i Hercegovine. Projekat je podrazumijevao niz obuka za profesore i učenike, razvoj, dizajniranje i publikovanje priručnika za omladinsko preduzetništvo, organizovanje sajmova preuzetništva, uspostavljanje i nabavka softvera za virtuelno poslovanje, uspostavljanje saradnje sa kompanijama gdje učenici mogu…