Informisanje o svečanosti…

…čarterovanja Innerweel kluba u Banja Luci od 02.05.2010. godine koji je održan u restoranu Akvana u Banja Luci. Prisutan je bio i guverner Distrikta 1910 gosp. Peter Kraus.