Gost rotari kluba Banja Luka…

…je bila direktorica Muzeja Republike Srpske Nada Puvačić koja je upoznala članove kluba sa istorijom i aktivnostima proslave 80 godina muzeja, perspektivama razvoja i planovima za izgradnju nove zgrade muzeja.