Posjeta direktora Instituta za savremenu istoriju prof. dr Pavlovića

U posjeti Rotary klubu Banjaluka, boravio je uvaženi gost prof. dr Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju ugledni istoričar rotari pokreta i rotarijanac iz Beograda. Tom prilikom, naš gost je održao predavanje na temu razvoja rotarijanstva u bivšoj Jugoslaviji između dva svjetska rata i prezentovao publikaciju Istorijat Rotary kluba Subotica. Izražena je saglasnot da se pristupi realizaciji nekoliko zajedničkih projekata kao što su izdavanje knjige o istorijatu Rotary kluba Banjaluka.