Rukovodstvo Rotari kluba Banja Luka za rotarijansku 2012/2013 godinu

Odbor Rotary Cluba Banja Luka za 2012-2013 rotarijansku godinu

 1. Zoran Vučenović,predsjednik
 2. Vojislav Trkulja,bivši predsjednik
 3. Miljkan Pucar,budući predsjednik
 4. Zorislav Stojić,potpredsjednik
 5. Dejan Todorović,sekretar
 6. Aleksandar Savanović,rizničar
 7. Bojan Risović,ceremonijar
 8. Ilija Trninić,klub trener
 9. Aleksandar Lazarević,asistent guvernera
 10. Momčilo Biuković,osnivač i prvi predsjednik

 

Komiteti Rotary Cluba Banja Luka;

 

Komitet za klubsku administraciju:

 1. Zoran Pejašinović,predsjedavajući
 2. Dragan Kasagić
 3. Milan Mataruga
 4. Ranko Milišić

Komitet za članstvo:

 1. Darko Đudurović,predsjedavajući
 2. Momčilo Biuković
 3. Stojko Vučenović
 4. Nebojša Ninić
 5. Miroslav Vujatović

 

Komitet za odnose sa javnošću:

 1. Goran Janković,predsjedavajući
 2. Mladen Miljanović
 3. Slavko Manojlović
 4. Emir Omić

 

Komitet za projekte služenja:

 1. Ilija Trninić,predsjedavajući
 2. Slobodan Marković
 3. Dušan Biuković
 4. Dragan Slunjski

 

Komitet za rotary fondaciju:

 1. Nebojša Jovanić,predsjedavajući
 2. Nedeljko Milaković
 3. Saša Vujnović
 4. Gostimir Mikač

 

Klub trener:

 1. Ilija Trninić

Oficir za Youth Exchange:

 1. Dragan Slunjski