Dr Bastašić o ”Jadovnu”

Na satanku našeg kluba u utorak, 8. aprila 2014. godine gost je bio dr Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja ”Jadovno 1941”. Dr Bastašić je u veoma zanimljivom obraćanju iznio osnovne podatke o udruženju, o njegovim dosadašnjim rezultatima rada na iznošenju istine o stradanju preko 40.000 duša u Jadovničkoj tragediji. Riječ je o Srbima (95%) i Jevrejima (oko 5%), civilima, ženama, djeci, sveštenicima… koji su svirepo pobijeni tokom svega nekoliko mjeseci 1941. godine od strane ustaša Pavelićeve NDH i najčešće bačeni u neku od mnogobrojnih jama u okolini Gospića.
Izlaganje dr Bastašića izazvalo je veliko interesovanje i zapitanost rotarijanaca, te jedinstvenu želju da se podži rad dr Bastašića i njegovih saradnika na daljem istraživanju, a posebno na razvijanju kulture sjećanja.

I rotarijanac Špiro Bocarić bačen u Šaranovu jamu

Posebno je zanimljivo istaći da je u Šaranovoj jami okončao i osnivač i posljednji predsjednik našeg starog Rotari kluba, Spiridon Špiro Bocarić. To smo potvrdili i na sajtu udruženja www.jadovno.com, odosno, u Imeničnom popisu žrtava u kome stoji da je Bocarić (Angela) Špiro, 63 godine, akademski slikar iz Banjaluke, uhapšen 12. jula i sproveden u Gospić, te bačen u Šaranovu jamu 19. jula 1941. godine.

Napisao Zoran Pejašinović