Dragana Vidović promovisala Rotari Stipendiju za Mir

Dragana Vidović na sastanku rotary cluba Banja Luka, 08.04.2014. godine, kao korisnik Rotari Stipendiju za Mir (Rotary Peace Fellowship) održala kraću prezentaciju. Članovi rotary cluba su imali priliku detaljnije se upoznati sa strukturom ove Rotary fondacije, načinom apliciranja, izborom korisnika, iznosom stipendije, obavezama korisnika i niz drugih pitanja. Naš gost je kroz ovu stipendiju u potpunosti pokrio sve troškove Master studija u Engleskoj u trajanju od 15 mjeseci.

Ljubaznošću Dragane Vidovići u prilogu njena prezentacija sa više detalja i informacija kao i njenom kontakt adresom. Svi zainteresovani kandidati mogu je kontaktirati jer njeno lično iskustvo može biti od velike koristi.