Uredjaji za isušivanje prostorija distribuirani ugroženim porodicama

Pomoć Rotary distrikta-1910 i naših prijatelja iz Austrije u vidu pet uređaja za isušivanje prostorija podijeljeni i to: jedan u naselju Karanovac pored Banje Luke, a ostali u naselje Česma. Isti će biti kod ovih porodica narednih 10-15 dana, a potom prenešeni u druge porodice. Prilikom postavljanja uređaja na iste je postavljena naljepnica sa rotary znakom na vidljivo mjesto, a korisnik je potpisao zapisnik o prijemu. Više informacija kroz slike…