Članovi rotari kluba pomažu nastradale od poplava

Članovi Rotari kluba Banja Luka su 30. jula. 2014.godine distribuirali pomoć stanovnicima naselja Česma Ovom prilikom više porodica je dobilo laminat (zajedno sa folijom) i keremičke pločice (zajedno sa ljepilom i fug-masom). Distribucija je urađena na osnovu ranije dostavljenih zahtjeva od strane ovih porodica.
U prilogu nekoliko fotografije napravljenih tokom distribucije. Televizija Republike Srpske, kao i BEL TV i Elta kanal su događaj ispratili medijski što se takođe može vidjeti na stranici RTRS (prilog možete naći u trećem dnevniku RTRS od 10 minuta 15 sekundi).
Ovom prilikom članovi rotari kluba Banja Luka zahvaljuju našim prijateljima u Rotari distriktu za nesebičnu pomoć te prenose duboke impresije i riječi hvale od naših sugrađana!

Hvala Rotarijancima distrikta 1910!