Rukovodstvo Rotari kluba Banja Luka za rotarijansku 2014/2015 godinu

Odbor Rotary Cluba Banja Luka za 2014-2015 rotarijansku godinu

 1. Zoran Pejašinović, predsjednikž
 2. Miljkan Pucar, bivši predsjednik
 3. Dejan Todorović, budući predsjednik
 4. Nebojša Jovanić, potpredsjednik
 5. Milan Mataruga, sekretar
 6. Emir Omić, rizničar
 7. Vladan Ristić, ceremonijar
 8. Ilija Trninić, klub trener
 9. Momčilo Biuković, osnivač i prvi predsjednik

Komitet Rotary Cluba Banja Luka

Komitet za klupsku administracija

 1. Ranko Milišić, predsjedavajući
 2. Aleksandra Savanović
 3. Stojko Vučenović
 4. Dragan Kasagić

Komitet za članstvo

 1. Nebojša Ninić, predsjedavajući
 2. Zorislav Stojić
 3. Momčilo Biuković
 4. Miroslav Vujatović

Komitet za odnose sa javnošću

 1. Mladen Miljanović, predsjedavajući
 2. Goran Janković
 3. Bojan Risović
 4. Zoran Vučenović

Komitet za projekte služenja

 1. Dušan Biuković, predsjedavajući
 2. Darko Đudurović
 3. Vojislav Trkulja
 4. Aleksandar Lazarević

Komitet za Rotary fondaciju

 1. Siniša Marčić ,predsjedavajući
 2. Davor Maksimović
 3. Nedeljko Milaković
 4. Saša Vujnović
 5. Gostimir Mikač

Klub trener

 1. Ilija Trninić

Oficir za Youth Exchange

 1. Dragan Slunjski