Deset studenata dobija stipendiju Rotary cluba Banja Luka

Poslije sprovedene konkursne procedure na kojoj se prijavilo 46 studenata Univerziteta u Banjoj Luci, clanovi Rotary cluba su odabrali njih deset koji će tokom školske godine 2014/15 dobiti stipendiju u iznosu od 100KM/mjesečno u trajanju od 10 mjeseci. Prilikom izbora onih koji će dobijati stipendiju važili su slijedeći kriterijumi:
-da su pretrpjeli štetu od poplava tokom 2014 godine;
-da su u teškoj ekonomskoj/socijalnoj situaciji;
-da su studenti sa prosjekom većim od 7,5;
-da budu iz različitih gradova;
-da budu sa različitih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

Spisak studenata, kao i rotarijanaca koji obezbjeđuju stipendiju možete preuzeti ovdje.