Zajedno smo jači

U petak, 26. decembra nekoliko članova Rotari kluba, zajedno sa Dunjom Simić i Vedranom Stojić, posjetili su Dnevni centar Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju.