Darko Stupar, novi član kluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sastanku 10. februra 2015. godine naš klub postao je bogatiji za novog člana. Naime, naime nakon nekoliko mjeseci ”stažiranja” na preporuku i pod mentorstvo člana Kluba Emira Omića, u članstvo Rotari kluba Banja Luka primljen je Darko Stupar.