Prof. dr Draško Marinković govorio o demografskim procesima u RS

Prof. Dr Draško Marinković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, održao predavanja na temu “Demografska slika Republike Srpske na početku 21-og vijeka” – 17. februara 2015. god.