Kod kumova u Beogradu

U subotu, 21. feburara naši kumovi iz Rotari kluba Beograd organizovli su veliku proslavu. Povodа је bilo nekoliko: 110 godina rotarija u svijetu (23. februara), 25 godina obnovljenog rotari pokreta u Srbiji i 5 godina časopisa ”Srpski rotar”, koji u posljednjim brojevima donosi i priloge o našem klubu (sve brojeve možete pogledati na www.rotarybeograd.org). Među oko 350 gostiju u glamuroznoj sali Hotela Hajat Ridžensi našli su se i tri predstavnika Rotari kluba Banja Luka: aktuelni predsjednik Zoran Pejašinović, dolazeći predsjednik Dejan Todorović i član Kuba Darko Stupar. U toku programa, saznali smo da će Rotari klub Beograd u saradnji sa prijateljemi iz Ćezene donirati više od 100 hiljada dolara obrenovačkim školama stradalim u poplavama, a najavljene su i druge humanitarne akcije. Bila je to veoma lijepa prilika za druženje, zabavu, nova poznanstva i razgovore o saradnji.

Kako slika govori više od hiljadu riječi, pogledajte nekoliko fotografija u prilogu.