Duša muzike

Na sastanku 3. marta 2015. godine naš gost bila je g-đica Vedrana Stojić, profesor u Muzičkoj školi ”Vlado Milošević” i član našeg Rotarakt kluba. Vedrana nas je ”častila” izuzetnim predavanjem na temu “Muzika – duša i društvo”. Ona nas je spretnom rukom provela kroz sve epohe, od praistorije do 20. vijeka, ukazujući nam da je muzika nastala i traje kao nasušna potreba ljudske duše, a da su sve promjene koje je muzika doživjela zapravo u tijesnoj vezi sa društvenim dešavanjima bilo kog perioda. Predavanje pojašnjava kako i kada je muzika postala pokazatelj statusa pojedinca, zašto su opere pisane baš takve kakve jesu, kako je Betoven komponovao potpuno gluv, šta je to etida a šta fuga, kako je nastao koji muzički oblik, šta je to programska muzika, i još mnogo toga. Uz interesantan presijek svih odlika i dostignuća muzičkih epoha, od starih civilizacija do tekovina XXI vijeka, predavanje sadrži i kratak muzički bonton, kao i slušanje interesantnih muzičkih numera, kako bi se sve ispričano lakše i prirodnije razumijelo kroz primjer.

Na kraju su se prisutni složili da su članovi Kluba koji nisu bili na sastanku ostali uskraćeni za veoma lijepo, zanimljivo i očiglenodnom ljubavlju prema muzici nadahnuto predavanje.

Dio atmosfere možete vidjeti na slikama u prilogu.