Uručene zahvalnice za doprinos relizaciji ”Humanitarnog Rotari bala”

Povodom uspješno organizovanog ”Humanitarnog Rotari bala” sastanku su prisustvovali Vedrana Stojić, Dragan Marković i Dejan Janković. Tom prilikom uručene su zahvalnice Vedrani, Draganu te Aneti Makanić. Predsjednik se u ime kluba zahvalio za njihov veliki doprinos u organizaziji ”Humanitarnog Rotari bala” Banja Luka 2015.