Uručenje donacije

Uručenje donacije automobila “Fiat palio” i vaučera na 500 litara benzina Udruženju porodica sa četvoro i više djece grada Banja Luka

Ova donacija je samo jedan dio sredstava prikupljenih na “Humanitarnom Rotari balu” Banja Luka 2015. Predsjednik Rotari kluba Banja Luka i prisutni članovi su uručili automobil “Fiat Palio” i vaučer na 500 litara benzina. Ovom događaju su prisustvovali mediji kao i predstavnici i članovi Udruženja 4+, kao i članovi Rotari kluba Banja Luka.

Slike možete pogledati u prilogu.