Posjeta past guvernera

Naš klub je 13.09.2016 posjetio past guverner Gerhard Helman. U sklopu posjete su prezentovani planovi rada banjalučkih kluba, a i sam gdin Helman je uputio naše članove u plan rada na nivou distriktra. Sutradan je upriličena posjeta Ugostiteljskoj školi, te prezentacija jedne od najdugoročnijih akcija našeg kluba – Omladinskog preduzetništva u toj školi.