Alksandar Sajić, novi član Kluba

Na redovnom sastaku 12.septembra 2017. godine naš klub postao je jači za novog člana. Riječ je o Aaleksandru Sajiću, diplomiranom pravniku.

Aleksandar Sajić je partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođen je 1971. godine u Banjaluci. Firmu je osnovao 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara i kongesa održanih u region i EU iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava, prava konkurencije, kao i drugih oblasti prava, te je na taj način stekao kontinuirano obrazovanje i stručnost u poslu koji obavlja.