Član Rotaract kluba Banja Luka, Zoran Vučenović posjetio je prijatelje RC Beograd Sava.

Član Roraty kluba Banja Luka, Zoran Vučenović posjetio je prijatelje RC Beograd Sava.

Dogovoren nastavak dobre saradnje i učešće prijatelja iz Beograda na Humanitarnom balu u Banjoj Luci, 2. decembra ove godine.