RC Banja Luka dobio je plaketu od pobratimskog RC Beograd Čukarica

Rotari klub Banja Luka dobio je plaketu od pobratimskog Rotari klub Beograd Čukarica na svečanosti proslave 10 godina postojanja RC Beograd Čukarica.

Plakestu su, u ima načeg kluba, primili Davor Maksimović i Zoran Pejasinović.