Projekat sadnje 50 sadnica lipa u “Aleji Rotarija” u Banjoj Luci

Zajednička akcija banjalučkih rotarijanaca.

Projekat sadnje 50 sadnica lipa u “Aleji Rotarija” u Banjoj Luci pokrenule i organizovale dame RC BL Glorija uz snažnu podršku RC Banja Luka i RC BL Aequalitas kao i Inner Wheela te Rotaract klubova!

Divan primjer rotarijanske snage i saradnje.