Rotary bal 2017

Humanitarni Rotary bal – Banski dvor, Banja Luka, 2. decembar 2017.

Oko 200 rotary prijatelja i gostiju iz 6 država i 20 rotari klubova.

Prisustvo Guvernera D1910, Gradonačelnika Banje Luke, diplomatskog kora i brojnih Rotarakt klubova.

U prilogu nekoliko slika sa događaja.