Posjeta Guvernera Distrikta 2483, prijatelja Baneta Ranđelovića

Posjeta Guvernera Distrikta 2483, prijatelja Baneta Ranđelovića

U svom izlaganju, Guverner je pozdravio prisutne u ime Distrikta 2483 te u ime pobratimskog kluba RC Niš – Konstantin Veliki iz kojeg on dolazi. U svom govoru predstavio je situaciju o radu klubova u Distriktu, uspjehe i izazove. Pozvao nas je na važne rotarijanske događaje koji će se u Srbiji i Crnoj Gori održati u narednom period.