Primopredaja dužnosti za rotarijansku godinu 2018/2019

Dana 30.06.2018. je održana svečana primopredaja dužnosti za rotarijansku 2018/2019. godinu.

Predsjednik Rotari kluba Banja Luka za rotarijsnku 2017/2018.  godinu Ilija trninić je izvršio svečanu primopredaju dužnosti novome predsjedniku Draganu Kasagiću.

To je ujedno bio i posljednju sastanak članova kluba za proteklu rotarijansku godinu.