Posjeta guvernera distrikta 1910

Guverner distrikta 1910 je posjetio Rotary klub Banja Luka.