Predavanje Milana Matarge

Naš član Milan Mataruga je održao predavanje povodom svjetskog dana šuma.