Posjeta Snežane Stojanović

Snežana Stojanović, predsjednica Rotari kluba Kralj Petar I Beograd posjetila je Rotari klub Banja Luka i prisustvovala sastanku kluba.