Početak rotarijanske 2022-23. godine

Rotari klub Banja Luka je sastankom održanim 06. septembra 2022. godine počeo sa radom u novoj rotarijanskoj godini.

Bila je ovo prilika da članovi razmijene utiske sa ljetne pauze, te da Milan Mataruga, u svojstvu predsjednika kluba u ovom periodu, iznese prioritete u radu.