Prijem Siniše Kovačevića u članstvo Rotari kluba Banja Luka

Na redovnom sastaku 21. februara 2023. godine naš klub postao je bogatiji za novog člana.
Riječ je o stomatologu Siniši Kovačeviću. On je još krajem prošle godine počeo dolaziti na sastanke Roatri kluba Banja Luka, a na preporuku i pod mentorstvom prijatelja Emira Omića. Prisutni članovi bili su jednoglasni u odluci na se naši redovi ojačaju, a za to se putem poruka izjasnila i nekolicina otsutnih prijatelja.
Doktor Siniša Kovačević je vlasnik privatne stomatološke ordinacije “Stomatologija Kovačević” u Banjoj Luci. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine.
Osnovno znanje koje je usvojio na fakultetu nadograđuje konstantnim usavršavanjem na brojnim kursevima i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Kroz praksu, i uz težnju da pacijentima pruži visokokvalitetne rezultate, svoja interesovanja je usmjerio u pravcu estetske stomatologije, protetike i implantoprotetike. Svakodnevni rad u privatnoj praksi upotpunio je vrsnim poznavanjem i praktičnom primjenom digitalnih tehnologija i dentalne fotografije čime je zaokružio polje djelovanja.
Od 2015. godine prihvatajući se po pozivu uloge demonstratora i predavača, stečenaiskustva sa zadovoljstvom dijeli sa kolegama kroz niz kurseva, radionica i predavanja uspješno održanih u zemljama u regionu.
Opinion leader je vodećeg svjetskog proizvođača dentalnih materijala Ivoclar Vivadent.
Suosnivač je projekta za dentalnu edukaciju Dental Supreme Academia.
Višegodišnji je član evropskog udruženja estetskih stomatologa – European Society for Cosmetic Dentistry (ESCD), a od 2017. godine aktivno djeluje kao Country Chairman tog udruženja za BiH/RS. 2016. godine je pozvan da kao član Upravnog odbora aktivno učestvuje i u radu Udruženja stomatologa Republike Srpske što je sa zadovoljstvom i entuzijazmom prihvatio kako bi doprinio podizanju kvaliteta stomatologije u RS.
U aprilu 2019. postaje predsjednik Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Prijem Siniše Kovačevića u naš klub.

Prijatelj Siniša između predsjednika kluba i svog mentora.