• Prof.dr Draško Marinković: Demografska slika Republike Srpske

    Prof. dr Draško Marinković, redovni profesor prirodno-matematičkog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci,  je 21. septembra 2022. godine bio gost Rotari kluba Banja Luka, kojom prilikom je održao predavanje na temu „Demografska slika Republike Srpske“. Na istu temu govorio je u našem klubu i 2014. godine kad je slika bila nepovoljna. U međuvremenu su se indikatori i trendovi dodatno pogoršali do krajnje zabrinjavajućih vrijednosti. Zaključio je da ne postoji dugoročan i koherentan pristup problemu (strategija, demografska politika, multiresorni pristup, namjenska sredstva, podsticajne mjere i slično).

  • Početak rotarijanske 2022-23. godine

    Rotari klub Banja Luka je sastankom održanim 06. septembra 2022. godine počeo sa radom u novoj rotarijanskoj godini. Bila je ovo prilika da članovi razmijene utiske sa ljetne pauze, te da Milan Mataruga, u svojstvu predsjednika kluba u ovom periodu, iznese prioritete u radu.