Rukovodstvo

Rukovodstvo kluba za 2022/2023 godinu

Predsjednik

Milan Mataruga

Sekretar

Nikola Radovanović

Rizničar

Miloš Grujić

 

Kontakt

rotary.club.bl@gmail.com