Rukovodstvo kluba za 2019/2020 godinu

Predsjednik 2019/20

Sekretar

Blagajnik

Mladen Miljanović

Dusan Biuković

Siniša Marčić

iserveart@gmail.com

biukovic@gmail.com

sinisamarcic@gmail.com