Rukovodstvo

Rukovodstvo kluba za 2023/2024 godinu

Predsjednik

Davor Maksimović

Sekretar

Nikola Radovanović

Rizničar

Miloš Grujić

Kontakt

rotary.club.bl@gmail.com