Rukovodstvo kluba za 2021/2022 godinu

Predsjednik

Sekretar

Rizničar

Aleksandar Savanović

Gojko Rodić

Aleksandar Sajić

rotary.club.bl@gmail.com