Rukovodstvo kluba za 2020/2021 godinu

Predsjednik 2020/21

Sekretar

Rizničar

Dušan Biuković

Gojko Rodić

Aleksandar Sajić

rotary.club.bl@gmail.com