Šta je Rotari?

Šta je Rotari?

 

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta, u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svijetu.

Začetnik Rotari ideje Paul Harris, humanista iz Čikaga, organizovao je i osnovao prvi Rotari klub 23. 02. 1905. Paul Harris je 1910. godine postao prvi predsjednik svjetske organizacije Rotari International.

Danas u svijetu ima više od 29.000 Rotari klubova u 140 zemalja. Različiti jezici, kulture i religije nisu prepreka za širenje humanih ideja rotarijanstva.

Jedna od najčešće citiranih poruka iz oblasti poslovne etike je “Rotarijanski test četiri pitanja”. Svi Rotarijanci znaju ovu poruku i treba da je se pridržavaju.

Principi rotarijanstva

  1. Da li je istinito?
  2. Da li je pošteno prema svima?
  3. Da li će dovesti do dobre volje i boljih prijateljstava?
  4. Da li će biti korisno za sve?