• Posjeta guvernera klubu

    Redovnom sastanku članova kluba, večeras je prisustvovao guverner distrikta 1910, Herbert Fajfer. Guverner je uz ugodnu večeru sa prijateljima podijelio informacije o distriktu i održao predavanje u kojem je između ostalog naglasio važnost očuvanja mentalnog zdravlja. Guverner je iznio nekoliko navvažnijih podataka. U našem distriktu trenutno ima 144 Rotary i Rotarakt klubova. Od toga 26 muških klubova i dva ženska a svi ostali su mješoviti. Ukupno imamo 5.700 članova, rotarijanaca u našem Distruktu 1910. Od tog broja, 500 je rotaraktovaca. U Bosni i Hercegovini ukupni egzistiraju 23 kluba. Od toga je 14 Rotary klubova i devet Rotarakt klubova sa ukupno 338 članova. Podsjetio je na podatak da bi neka Rotary…

  • Sunčani sat

    Rotari kluba Banja Luka je tokom 2022 godine pokrenuo inicijativu za kreiranje i realizaciju projekta Sunčanog sata kao estetskog objekta i urbanog mobilijara. Ova skulpturalna forma u umjetničkom smislu prvenstveno ima za cilj da estetski oplemeni urbani prostor na lokaciji postavljanja, ali i da postavi objekat koji mjeri vrijeme na jedan od najstarijih poznatih načina. Rotari klub Banja Luka ovaj projekat realizuje u saradnji sa gradom Banja Luka i distriktom 1910.  Proračun časovne mreže projekta je napravio Prof. Dr Milutin Tadić, a formalan izgled Sunčanog sata je asistiran od strane članova Rotari kluba Banja Luka. Sunčani sat na sebi sadrži označene ekvatorijalne pozicije sjenki sa pojedinim datumima značajnim za grad…